Blinken Presses Arab States to Discuss the Future of Gaza